Dodany: 2011-12-15 11:50:42

 

Prawo jazdy międzynarodowe W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej i zunifikowania większości przepisów, także i posiadane przez naszych obywateli dokumenty zachowują ważność na terenach krajów Wspólnoty. By jednak móc prowadzić auto w innych państwach, niekiedy wymagane jest tak zwane prawo jazdy międzynarodowe. Nauka jazdy kraków nie musi prowadzić kursów do niego przygotowujących, gdyż nie jest w tym przypadku wymagany oddzielny egzamin.

 

Prawo jazdy o charakterze międzynarodowym wydawane jest na podstawie posiadanego już dokumentu krajowego, a więc dotyczy tylko tej (lub tych) kategorii, które są tam wpisane. Nauka jazdy kraków najczęściej informuje swoich kursantów o procedurach, jakie są wdrażane w przypadku złożenia wniosku o taką licencję. Wydawana jest ona przez odpowiednie dla miejsca zameldowania Starostwo Powiatowe na okres trzech lat.

 

Taka uproszczona procedura wynika z faktu znacznej unifikacji wyglądu i wykładni stosowanych w różnych krajach znaków i sygnałów drogowych. Tak więc zakres wiedzy w jaką wyposażyła nas nauka jazdy kraków, wystarczy do poruszania się po drogach całego świata..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo jazdy międzynarodowe
Nick: